Innkalling til årsmøte 14. juni 2021

Postet av Kontoret den 15. Mai 2021

Holmlia Sportsklubb innkaller til årsmøte  mandag 14. juni kl. 19.00. Møtet gjennomføre som et digitalt møte. Her er lenken til møtet.

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle Holmlia Sportsklubbs regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollkomiteens rapport.
  1. Regnskap 2020
  2. Styrets økonomiske beretning 2020
  3. Kontrollkomiteens rapport
 6. Behandle innkomne forslag og saker 
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet.
  1. enkeltmedlemskap.
  2. familiemedlemskap.
  3. støttemedlemskap. 
 8. Vedta Holmlia Sportsklubbs budsjett 2021
 9. Behandle Holmlia Sportsklubbs virksomhetsplan 2020-2024
 10. Behandle Holmlia Sportsklubbs organisasjon 
  1. Forslag om å opprette gruppe for brasiliansk jiu jitsu
  2. Forslag om å opprette fektegruppe
  3. Forslag om å opprette boksegruppe
  4. Forslag om nedleggelse av basketgruppe
 11. Velge i samsvar med innstilling fra valgkomite og styre (valg av valgkomite)
  1. Leder og nestleder
  2. Nestleder.
  3. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  4. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
  5. Kontrollkomite med to medlemmer
  6. Representant til Idrettens samarbeidsutvalg i Bydel Søndre Nordstrand.
  7. Representanter til Oslo idrettskrets ting.
  8. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. (jfr. § 18).
  9. Æresbevisningskomité med leder og to medlemmer (jfr.§ 17).


Lenke til digitalt møte


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.