Fritidsstipend

Postet av Kontoret den 22. Okt 2019

Bydelsutvalget i vår bydel besluttet i møte 13. juni å bevilge kr 500 000 til fritidsstipend for 2019. Fritidsstipendet tildeles barn og unge fra 6 år til de har fullført videregående opplæring, til betaling av fritidsavktiviteter og skal dekke medlemskontingent, treningsavgift, lisens, cupdeltakelse, turer og arrangement. 

Hensikten er å redusere økonomiske barrierer for deltakelse i fritidsaktivitet for familier som ikke greier å dekke barnas utgifter til aktivitet.

Søknad om fritidsstipend sendes gjennom idrettslaget eller organisasjonen der barnet deltar. Søknaden sendes inn av idrettslaget/organisasjonen basert på muntlig eller skriftlig henvendelse fra foreldre/foresatte. Søkandene er anonymiserte, og det er kun utvalgte personer i organisasjonen som søker, som kjenner identiteten til den det søkes for.

Les om ordningen på bydelens nettside.

Prosedyre for søknad i Holmlia Sportsklubb

Foreldre/foresatte kontakter Holmlia Sportsklubbs kasserer for å be om at det søkes på vegne av sitt barn. Henvendelse kan også gjøres via trener/lagleder eller gruppenes kasserere om det er ønskelig. Klubbens kasserer sender inn søknader fortløpende, melder tilbake til søker status på søknadsbehandlingen, samt sørger for at mottatte midler benyttes til dekning av aktuelle utgifter.

Klubbens kasserer - Kari Hove - kan kontaktes på epost karimhove@gmail.com eller 934 98 076 - send gjerne sms om kontakt ikke oppnås.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.