Innkalling til årlig møte i turngruppa 2017

Postet av Holmlia SK - Turn den 17. Jan 2017

TID: Onsdag 08. Februar kl. 18.00

STED: Keramikkrommet på Rosenholm Skole

(Inngang fra garderoben til gymsalen.)

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen

3. Behandling av styrets årsberetning

4. Behandling av Regnskap for 2016

5. Behandling av budsjett for 2017

6. Innkomne forslag samt budsjett

7. Valg

Innstilt til gjenvalg

Leder: Mikkel Tronsrud

Kasserer: Sølvi Brekke

Styremedlem: Maren Esmark og Monica E. Pedersen

Vedlegg til innkalling:

Regnskap for 2016 og budsjett for 2017 distribueres pr. E-postViktig!

Styret i Turngruppa består av foreldre til barna. For å kunne opprettholde tilbudet er vi hele tiden avhengige av å få med oss nye foreldre som kan bidra.

Styret har få møter, men det er i perioder noen oppgaver som må fordeles.

Ta kontakt med oss!holmliaturn@gmail.com


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.