Påmelding vårsemester 2016

Postet av Holmlia SK - Turn den 7. Des 2015

Påmeldingen for vårsemesteret 2016 er nå åpen.

Alle som skal delta må melde seg på elektronisk her.


Det er begrenset antall plasser på partiene - og vi praktiserer derfor "førstemann til mølla"-prinsippet.


Klikk her for treningstider.


Juleavslutning i Turngruppa - 2. desember

Postet av Holmlia SK - Turn den 24. Nov 2015

Juleavslutning 2.12.2015


Onsdag 2. desember er siste dag med turn før jul og vi inviterer familie og venner til juleavslutning. Vi viser frem litt av det vi har øvd på i høst, og deretter blir det utdeling av diplomer, boller og saft til turnerne.


For å få plass til alle, deler vi inn i to oppvisninger.


Oppvisning for første parti – (barnepartiet) kl. 18.00

17.45 fremmøte for barna (turnerne)

18.00 – ca 18.25 turnoppvisning

18.25 - 18.40 utdeling av diplomer, saft og boller til turnerne


Oppvisning for andre og tredje parti – kl. 19.00

18.45 fremmøte for barna (turnerne)

19.00 - 19.35 turnoppvisning

19.35 – ca 19.50 utdeling av diplomer, saft og boller til turnerne

Turnerne oppfordres til å stille i røde eller hvite gensere/drakter. Gjerne med nisseluer.
Treningsfri onsdag 30. september 2015

Postet av Holmlia SK - Turn den 30. Sep 2015

Vi minner om at det ikke er turntrening i skolens høstferie. Neste trening er onsdag 7. oktober.Første turntrening onsdag 02.09-2015

Postet av Holmlia SK - Turn den 31. Aug 2015Turngruppa ønsker velkommen til første trening for høsten, onsdag 2/9-2015.
Partiet for de minste er nå fullbooket, men det er fortsatt ledige plasser for de eldste.

Klikk her for påmeldingAldersgrense på Turngruppa

Postet av Holmlia SK - Turn den 20. Jan 2015

Turngruppa får mange henvendelser fra foreldre til barn under seks år.

For å kunne gi et godt tilbud til våre medlemmer har vi satt en nedre grense på seks år. Vi ber om forståelse for at dette er nødvendig - ikke bare for de yngste - men også for at de eldste på hvert parti skal få et tilbud og et treningsmiljø som passer deres alder.


Vi opplever at vi får mange henvendelser fra foreldre som ønsker et tilbud til barn under seks år. Ofte gjelder dette barn som foreldrene oppfatter at er langt fremme for alderen. Vår erfaring er allikevel at det er betydelig forskjell på barn på fem år og de eldste på førsteparti, som er ca syv år gamle.

Vi opplever at de eldre barna ikke trives like godt sosialt når det blir for mange små. Samtidig tilpasses nivået bestandig til de minste og da blir det ikke nok utfordringer for de eldste.

Innenfor Turngruppas rammer har vi derfor valgt å prioritere de barna som er fyldt seks år.

Vi forsøker allikevel å være litt fleksible dersom det er snakk om noen uker fra eller til, men vi ber om forståelse for at vi er nødt til å ha en grense dersom vi skal kunne gi et godt tilbud.
Nytt kontonummer til Turngruppa

Postet av Holmlia SK - Turn den 20. Jan 2015

Vi har byttet bankkonto og ber alle som skal delta på høstsemesteret om å betale til vår nye konto

1503 46 54457


Treningsavgiften er kroner 540,- (pr. barn. pr. semester). Merk betalingen med barnets navn.

I tillegg til treningsavgiften til Turngruppa må alle turnerne være medlem i Holmlia Sportsklubb. Medlemsskapet koster kr. 200,- pr. år og blir fakturert for seg.
Om Turngruppa

Postet av Holmlia SK - Turn den 20. Jan 2015

Vi driver ikke med konkurranseidrett, men fokuserer på idrettsglede og økt selvtillit gjennom generell kropsbeherskelse og mestring av grunnleggende turnteknikker. Turn er en individuell idrett og vi tar derfor utgangpunkt i det enkelte barns forutsetninger.Turngruppa ønsker å:

  • Gi et alternativ og suplement til konkurranse- og ballidretter
  • Arbeide for et godt og positivt treningsmiljø
  • Kombinere lek, grunnlegende fysisk trening og turnteknikker
Turngruppa deles inn i partier etter alder og modenhet. Det yngste partiet har barn fra ca seks år og oppover. Det er ingen øvre aldersgrense, men det eldste partiet har turnere opp til ca 14 år.

Turngruppa er foreldredrevet. Vi er derfor avhengige av at foreldre stiller opp på årsmøter og deltar i styret av gruppa.

Har du ønsker og ideer om hvordan turngruppen bør drives og utvikles – og har du lyst å gjennomføre dem? Still gjerne opp og meld deg som trener eller styremedlem.

  • Vi trener onsdager i Rosenhallen (Gymsalen til Rosenholm skole)
  • Treningsavgift Kr 540,- (pr. semester). Turneren er forsikret når denne er betalt. Betaling gjøres til konto: 1503 46 54457
  • ÅRSKONTIGENTEN TIL HOLMLIA SPORTSKLUBB (Kr 200) kommer i tillegg for dem som ikke er medlemmer av klubben fra før. Medlemskontingent faktureres en gang i året.
Vi minner om følgende:

  • Foreldre, venner, søsken og andre er velkomne i hallen første trening og når det er avslutningsoppvisninger.
  • Husk strikk til langt hår. Smykker, lenker og lignende som kan hekte seg opp under turning er farlig og ikke tillatt.
  • Det er viktig at turnerne har på seg lette gymsko ("innesåler") eller antisklisokker.
  • Verdisaker tas med på eget ansvar, turngruppa er ikke forsikret mot tyverier.