Vil du være med i turnGRUPPA?

Har du lyst til å prøve turn? Påmelding hvert semester, og gjøres på deltager.no.
Har du spørsmål? Les  informasjonen under
praktisk info og og kontakt oss gjerne! 

Påmelding for høstsemesteret 2021 er dessverre fullt

Påmelding kommer!