Innkalling til årsmøte 24. mars 2022

Postet av Kontoret den 24. Feb 2022

Holmlia Sportsklubb innkaller til årsmøte  torsdag 24. mars 2022 kl. 19.00. Møtet gjennomføres på klubbhuset i Lusetjerndalen. 

Klikk på lenkene under de ulike agendapunktene for å åpne saksdokumentene.

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle Styrets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger
 5. Behandle Holmlia Sportsklubbs regnskap, styrets økonomiske beretning  og kontrollkomiteens rapport.
 6. Behandle innkomne forslag og saker 
  1. Lov for Holmlia Sportsklubb
 7. Fastsette medlemskontingent på minimum kr 50, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet.
 8. Vedta Holmlia Sportsklubbs budsjett 2022
 9. Behandle Holmlia Sportsklubbs virksomhetsplan 2020 - 2024.
 10. Behandle Holmlia Sportsklubbs organisasjon
 11. Velge i samsvar med innstilling fra valgkomite og styre (valg av valgkomite)
  1. Leder 
  2. Nestleder
  3. Fem styremedlemmer
  4. To varamedlemmer
  5. Kontrollkomite med to medlemmer og et varamedlem
  6. Valgkomité med leder, et medlemmer og et varamedlem.

12. Tildele ærespriser


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.