Forsikring ved skader i forbindelse med organisert idrettsaktivitet

Postet av Kontoret den 24. Sep 2019

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.  Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Når barnet fyller 13 år overtar forsikringsordninger gjennom de ulike særforbundenes (idrettenes) ordninger. De ulike idrettene har ulik måte kreve inn forsikringspremie på. I noen idretter som f eks. håndball betaler den enkelte utøver en lisens (forsikringspremie), mens andre idretter som f.eks. fotball, så faktureres klubben for forsikringspremien ut fra antall påmeldte lag i de ulike årsklassene.

For barn opp til 13 år meldes skade av foreldre/foresatte på nettsiden til forsikningsleverandør Gjensidige.

For barn over 13 år og voksne meldes skade i henhold til den aktuelle idrettens egne rutiner. For mer info se nettsidene til de ulike idretteneKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.