Programkoordinator #UngeTrenere / Ungdomsløftet - 30% stilling

Postet av Kontoret den 19. Apr 2023

Holmlia Sportsklubb har fått støtte av blant andre Anthonstiftelsen og Equinor til sitt #Ungetrenere prosjekt. I dette prosjektet ansetter vi idrettsinteresserte ungdommer i klubben fra 14 -25 år som assistenttrenere , der de får kurs, ledertrening, felleskap i klubben og øving i å ha en jobb.
Equinor var tidligere i vår på besøk og laget denne korte videoen der Sigrid kort og godt beskriver opplegget og jobben:


Nå ser vi etter en programkoordinator  i 30% stilling.  

Vi ser etter en kandidat som systematisk kan følge opp alle disse fine ungdommene som jobber som trenere innen fotball, håndball, innebandy, dans og turn, og som er interessert i å involveres seg og bidra i deres trenerhverdag.  
En interessert innstilling for hver treners situasjon , og samarbeid med ledere i alle våre idrettsgrener er svært viktig. 

Dette er et prosjektengasjement som i første omgang varer ut 2024.

Søknad og CV sendes til post@holmliasport.no
Søknadsfrist er 30.april klokka 2359.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • I samarbeid med særgruppene utvikle og følge opp årsplan for kurs / opplæring / samlinger for alle #ungetrenere:

  • Lederopplæring - generelt og spesifikt i trenerrollen

  • Sørge for aktiv deltagelse fra unge trenere på sentrale kurs i idrettskursen, 
   og lokal oppfølging av deltakere som er på kurs.

  • Sørge for at #ungetrenere følger kursopplegget for særgruppene

  • Sikre koordinasjon for å unngå dobbeltbooking og overbelastning av #ungetrenere

  • Sikre at alle hovedtrenere er oppdatert om kursplanen til #ungetrenere

  • Sørge for god mottakelse og avslutning for #Ungetreneres arbeidsforhold.
   Systematisk sørge for attester og ved ønske om det,  være referanse til #ungetrenere som slutter

 • Bistå i oppfølging og dialog med foreldretrenere/frivillige, spesielt de som har #Ungetrenere

 • Sørge for tilbakemeldinger til og fra de unge trenerne , fra foreldretrenere og andre involverte.

 • Følge opp at time-/øktregistrering flyter godt, og sørge for at disse godkjennes av hovedtrener/lagleder i tide for lønnskjøring

 • Sørger for  at alle #ungetrenere har nødvendig #politiattest

 • Føre sentral oversikt delt  i HSK sine systemer over

  • unge trenere som er med i programmet (kontaktinfo, lag, når de startet, kurs)

  • kontaktinfo til lagledere/hovedtrenere på lag med #ungetrenere

  • Oversikt over oppmøte

  • utlevert utstyr, annet

 • I samarbeid med gruppene sørge for nødvendig rekruttering av nye Unge Trenere

 • Sørge for materiell og utstyr, inkludert bestilling og utlevering til den enkelte. Dette kan skje direkte eller via gruppene

 • Videreutvikle #ungetrenere programmet og bidra i utviklingen av klubben generelt i samarbeid med daglig leder, frivillige, tillitsvalgte og trenere. 

 • Mye av arbeidet må gjøres på ettermiddag/kveld/helg.
  Dette er tiden ungdommene er på jobb, og er mest aktuell møtetid både for frivillige og #ungetrenere. 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minst 2 års trenererfaring fra en eller flere av idrettene hvor HSK har #ungetrenere

 • Erfaring med lederutvikling/opplæring/undervisning

 • Arbeidserfaring med barn/unge

 • Erfaring med administrativt arbeid

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og planmessig

 • Pedagogisk

 • Gode samarbeidsrelasjoner

 • Fleksibel

 • Selvgående

 • Utviklings- og løsningsorientert